Historia

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – Proszkownia Mleka w Krośniewicach jest Spółdzielnią o bardzo bogatej historii. Poniżej szczególne lata z historii Spółdzielni.

1928 – 1938
Powołanie Spółdzielni, rejestracja w sądzie oraz uruchomienie produkcji w adaptowanych pomieszczeniach, budowa nowego zakładu w Krośniewicach.
1939 – 1945
II wojna światowa, zarząd niemiecki, produkcja na front. Wyzwolenie i uruchomienie zakładu spółdzielczego w 1946.
1950
Przy zakładzie powstaje Proszkownia Mleka dla niemowląt jako dar UNICEFU.
1951 – 1957
Upaństwowienie Spółdzielni, reaktywacja Spółdzielni 1957.
1959 – 1971
Włączenie dwóch Spółdzielni „Niedrzewianka” i „Dąbrowianka”. Uruchomienie produkcji mleka zagęszczonego dla przemysłu w Krośniewicach, a w Niedrzewiu serów dojrzewających. Pierwsza w kraju produkcja sera „Liliput”.
1975-1981
Spółdzielnia jednym z siedmiu Zakładów Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Płocku.
1975
Uruchomienie produkcji sera Solan i Feta na eksport.
1981
Likwidacja Wojewódzkich Spółdzielni Mleczarskich. Odzyskanie samodzielności.
1983 - 1993.
Decyzją C. Z.S.Ml. i Zarządu Spółdzielni rozpoczęcie budowy wytwórni odżywek dla niemowląt, inwestycja nie trafiona, początek kłopotów finansowych.
1994
Rok przełomowy w Spółdzielni, powołanie nowego Zarządu i nowej Rady Nadzorczej. Prezesem zostaje Pan Józef Hałajda, a Przewodniczącym Rady Pan Edmund Brzeziński, którzy te funkcje pełnią do chwili obecnej.
1995 – 2003
Walka o przetrwanie Spółdzielni, spłata kredytu zaciągniętego na nieefektywną inwestycję, nawiązanie współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Gostyninie oraz Zakładem Usług Handlowych „ROBICO” w Warszawie, podjęcie wyzwania nowych czasów.
2004 – 2006
Zakłady w Niedrzewiu i w Krośniewicach dopuszczone do działania na rynku wspólnotowym. Wdrażanie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO9001/ HACCP.
2010
Otrzymanie czterech znaków jakości „Poznaj Dobrą Żywność” na produkowane wyroby z marką ROBICO i wyróżnienie Kutnowskim Hitem 2010. Zwiększenie produkcji mleka zagęszczonego słodzonego.
2011
Spółdzielnia otrzymuje nominację do nagrody Orzeł Agrobiznesu oraz Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego za wysoką jakość wszystkich produktów w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich Bratoszewice 2011.