Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

1. Janiak Józef – przewodniczący

2. Dębski Kamil – z-ca przewodniczącego

3. Łukaszewicz Bogusław – sekretarz

4. Krzysztofik Marcin – członek

5. Mieszkalski Andrzej – członek

6. Krzysztof Penkala – członek