Kontakt

Kontakt

Dane teleadresowe

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Proszkownia Mleka w Krośniewicach

ul. Łęczycka 38, 99-340 Krośniewice

Oddział Niedrzew

Niedrzew 2, 99-306 Łanięta

Dane kontaktowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkowni Mleka w Krośniewicach 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 38, tel. 24 356 80 00

Inspektor Danych Osobowych