Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

1. Szymczak Radosław – przewodniczący

2. Lenartowicz Daniel – z-ca przewodniczącego

3. Janiak Józef – sekretarz

4. Dąbrowicz Karola – członek

5. Kawczyński Krzysztof – członek

6. Anielak Leszek – członek

7. Krzysztofik Marcin – członek

8. Lewandowski Mariusz – członek

9. Mieszkalski Andrzej – członek

10. Łukaszewicz Bogusław – członek

Komisja Gospodarcza

1. Kawczyński Krzysztof  – przewodniczący

2. Dąbrowicz Karola – członek

3. Krzysztofik Marcin – członek

4. Murawski Paweł – członek

Komisja Rewizyjna

1. Lewandowski Mariusz – przewodniczący

2. Mieszkalski Andrzej – członek

3. Anielak Leszek – członek