Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Proszkowania Mleka” w Krośniewicach jest Spółdzielnią o wieloletniej tradycji, której głównym celem działalności jest skup i przetworzenie mleka na najwyższej jakości produkty mleczarskie.

Spółdzielnia, cały swój wysiłek ukierunkowuje na uzyskanie jak najwyższej jakości surowca oraz wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i oczekiwań klienta.

Wdrożony i utrzymany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normą ISO 9001 i systemem HACCP, opartego o wymagania Codex  Alimentarius, zapewnia bezpieczną produkcję wyrobów oraz ciągłe doskonalenie i rozwój naszej Spółdzielni, które leżą u podstawy budowy trwałych relacji z naszymi klientami i dostawcami.

Rolnicy, członkowie Spółdzielni i pracownicy Spółdzielni znają politykę jakości Zakładu i są zaangażowani w dalszy pomyślny rozwój Spółdzielni.

Utrzymując skuteczny system produkcji bezpiecznej żywności, realizujemy wymagania interesarjuszy, cele polityki jakości poprzez:

  • Współpracą z członkami Spółdzielni – dostawcami mleka w zakresie wzrostu ich świadomości i kwalifikacji oraz pozyskiwaniu mleka do skupu najwyższej jakości
  • Promowanie w cenie mleka pochodzącego z gospodarstw prowadzących kontrolę użytkowości, o wysokiej zawartości białka oraz stosowanie dopłat ilościowych
  • Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w przetwórstwie mleka,
  • Ścisłą współpracą z odbiorcami wyrobów mleczarskich, oraz usprawnianie organizacji sprzedaży
  • Motywowanie załogi do podnoszenia kwalifikacji zawodowej i etyki zawodowej oraz jakości świadczonej pracy
  • Analizę kontekstu organizacji.

Najwyższe Kierownictwo poprzez swoje zaangażowanie, przewodnictwo i zapewnienie zasobów  wraz z Kierownikami działów oraz cała załogą realizuje założone cele polityki jakości oraz doskonali system zarządzania jakością i bezpieczeństwa produktu w oparciu o aktualne akty, przepisy prawa krajowego i unijnego Pracy naszej przyświeca motto:

Jakość nie jest dziełem przypadku, jest zawsze wynikiem dobrych intencji, szczerego wysiłku, inteligentnego nadzoru i zręcznego wykonania.

Krośniewice, dnia 07.09.2020 r.
Zarząd OSM