Zarząd

Zarząd

Piotr Witczak – Prezes Zarządu

Agnieszka Zjawińska – Pełnomocnik Zarządu

Maria Florczak – Pełnomocnik Zarządu